สมุนไพรที่คนไทยนิยมนำมาทำอาหาร

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จึงมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการรักษาโรคและการปรุงอาหาร สมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณทางยาและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารไทยมาอย่างยาวนาน